Giới thiệu về Công ty


Công ty giáo dục Việt - Mỹ thành lập nhằm thúc đẩy sự hiểu biết về giáo dục Việt - Mỹ. Công ty hợp tác với Viện giáo dục Việt Nam tại Hoa Kỳ (IVCE) trong công việc tư vấn du học Hoa Kỳ. Viện IVCE là tổ chức đầu tiên xúc tiến chương trình du học Hoa Kỳ tại Việt Nam từ năm 2000. Trong 15 năm qua, Viện IVCE đã tư vấn trên 10,000 học sinh, sinh viên, đội ngũ giảng dạy đại học tại Việt Nam về du học Hoa Kỳ.

 

 

 

Giám đốc: 
Lê Mỹ Dung
. Cử Nhân Ngân Hàng, Ðại Học Kinh Tế TP.HCM, năm 2008.
. Ðã từng làm việc qua các lãnh vực giáo dục, truyền thông, chứng khoán, marketing.

 

 

 

Cố Vấn:
Trần Thắng
. Kỷ Sư Cơ Khí, University of Connecticut, U.S, năm 1998.
. Làm việc công ty động cơ máy bay Pratt & Whitney, U.S.
. Chủ tịch Viện văn hóa & giáo dục Việt Nam (IVCE), New York, U.S.
. Xúc tiến phát triển giáo dục Việt - Mỹ trong 18 năm qua.

 

 

Chuyên viên:
Nguyễn Ngọc Hằng Linh
. Cử Nhân Kinh Tế, Đại Học Kinh Tế TP.HCM, 2011.

 

 

Chuyên viên:
Bùi Diễm Thanh My
. Cử Nhân Kinh Tế, University Pantheon-Assas, France, 2011.

 

 

Chuyên viên:
Hán Thanh Hà
. Cử Nhân Kinh Tế Quốc Tế, Viện Quan Hệ Quốc Tế, Hà Nội, 2011.

 

 

Chuyên Viên:
Lê Tú Ngọc
. Cử Nhân Tiếng Anh & Cử Nhân Kinh Tế, Đại Học Mở Hà Nội, 2014.

 

 

Chuyên Viên:
Ðỗ Nguyễn Nguyệt Minh
. Cử Nhân Kinh Tế, Học viện Hàng không Việt Nam.